• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інклюзивна освіта

Інклюзія— процес включення всіхгромадянвсоціумі. І насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Він передбачає розробку і застосування тих методів, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь суспільному житті.

Інклюзія — це процес реального включення осіб зособливими потребами в активнесуспільне життя.

Інклюзивне навчання– це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних, з урахуванням індивідуальних особливостей таких дітей»

Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом.

Інклюзивна освіта дозволяє:

— Розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти дитини.

— Приймати всіх дітей без виключення в загальноосвітню шкільну систему і суспільство.

— Працювати над досягненням індивідуальної мети беручи участь в житті громади та їхнього класу.

— Залучати батьків в процес навчання і життя школи.

— Розвивати культуру поваги і належності до школи. Мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших.

— Створювати дружні стосунки з іншими дітьми

— Позитивно впливати на школу, громаду та поважати різноманіття та включення на більш широкому рівні.

Переваги інклюзивної освіти:

для дітей з особливими освітніми потребами:

— Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.

— Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.

— Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

— Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.

— У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

для інших дітей:

— Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.

— Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.

— Діти вчаться співробітництву.

— Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

для педагогів та фахівців:

— Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.

— Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

— Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.

Як оформити дитину з особливими освітніми потребами на інклюзивне навчання.

Якщо Ваша дитина має ООП ( особливі освітні потреби), для неї буде організовано інклюзивне навчання. До основного пакета документів додається довідка висновку з ІРЦ

Кожна дитина з особливими освітніми потребами має право навчатися у школі за місцем проживання на інклюзивному навчанні. Для цього потрібне лише бажання батьків.

Щоб оформити дитину на інклюзивне навчання у загальноосвітню школу, необхідно:

1.Оформити картку розвитку дитини.

Для цього потрібно звернутися у медичний заклад за місцем проживання, де лікарі пропишуть діагноз дитини. Якщо дитина раніше вже десь навчалася (дитячий садок, школа, інтернат), до картки додається характеристика. Також за необхідності висновок психолога чи логопеда.

2. Отримати висновок психолого-медико-педагогічної консультації.

З карткою розвитку батьки разом з дитиною звертаються ІРЦ. Після засідання комісії батьки отримують витяг з протоколу комісії з рекомендацією інклюзивного навчання

3. Звернутися у школу за місцем проживання

Разом з оригіналом витягу батьки подають заяву на ім’я директора школи за місцем проживання з проханням організувати для дитини інклюзивне навчання.

Далі навчальний заклад подає заявку до місцевого органу управління освітою, який закуповує необхідне обладнання, навчальні матеріали, призначає асистента та укладає угоди з фахівцями, які проводитимуть корекційні заняття з дитиною.

Що таке інклюзивне навчання?

ПОШИРЕНОЮ Є ДУМКА, ЩО ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ– ЦЕ ЛИШЕ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ПЕВНИМИ ДІАГНОЗАМИ, ЗАХВОРЮВАННЯМИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ, У КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ПРОТЕ ЦЯ ДУМКА Є ХИБНОЮ.
ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ”ВИЗНАЧИВ ПОНЯТТЯ ОСОБИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. ЦЕ“ОСОБА, ЯКА ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОЇ ПОСТІЙНОЇ ЧИ ТИМЧАСОВОЇ ПІДТРИМКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ПРАВА НА ОСВІТУ”.
ТОБТО ДО КАТЕГОРІЇ ТАКИХ ОСІБ МОЖУТЬ ПІДПАДАТИ НЕ ТІЛЬКИ УЧНІ З ІНВАЛІДНІСТЮ, А Й ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ, ДІТИ-БІЖЕНЦІ ТА ДІТИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ТА ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ, ОСОБИ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ОСВІТУ ТА/АБО МОЖУТЬ ПРИСКОРЕНО ОПАНУВАТИ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ, УЧНІ З ОСОБЛИВИМИ МОВНИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (НАПРИКЛАД, ТІ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ МОВАМИ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ГРУПИ МОВ) ТОЩО.
Зараз МОН розробляє чіткий перелік осіб з особливими освітніми потребами.
КОЖНА ШКОЛА ЗА СВОЄЮ ФІЛОСОФІЄЮ ПОВИННА БУТИ ІНКЛЮЗИВНОЮ. ЦЕ ОЗНАЧАЄ ГОТОВНІСТЬ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС ПРИЙНЯТИ КОЖНУ ДИТИНУ, ПРАГНУЧИ СТВОРИТИ МАКСИМАЛЬНО СПРИЯТЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЇЇ ПОТЕНЦІАЛУ.
КОЛИ МИ ГОВОРИМО ПРО СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, МИ НЕ МАЄМО НА УВАЗІ СУТО ВІДКРИТТЯ ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСІВ АБО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ.
ЦЕ І ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА РУЙНУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ ЩОДО ОСВІТИ ТАКИХ ДІТЕЙ. АДЖЕ ХВОРОБА НЕ ДОРІВНЮЄ ІНВАЛІДНОСТІ, ІНВАЛІДНІСТЬ – НАЯВНОСТІ ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ (НАПРИКЛАД, ОСОБИ ІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМ НЕ МАЮТЬ ЦИХ ПОТРЕБ), ОСОБЛИВІ ОСВІТНІ ПОТРЕБИ НЕ ОЗНАЧАЮТЬ ЗАХВОРЮВАННЯ АБО ІНВАЛІДНІСТЬ (НАПРИКЛАД, ЛЮДИ З ДИСЛЕКСІЄЮ).
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО В ЗВИЧАЙНОМУ КЛАСІ ВЧАТЬСЯ ЗВИЧАЙНІ ДІТИ, ПРОСТО ДЕЯКІ З НИХ ВЧАТЬСЯ ТРОШЕЧКИ ПО-ІНШОМУ– НАПРИКЛАД, ВИКОРИСТОВУЮЧИ ШРИФТ БРАЙЛЯ. АЛЕ В ТАКОМУ КЛАСІ НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ МАЄ БУТИ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОДНИХ ДІТЕЙ ВІД ІНШИХ (НАВІТЬ НА РІВНІ РИТОРИКИ). З УРАХУВАННЯМ РЕКОМЕНДАЦІЙ СПЕЦІАЛІСТІВ ТА НАСТІЛЬКИ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЛИВО, У ТАКОМУ КЛАСІ НАЛАГОДЖУЄТЬСЯ СПІЛЬНЕ НАВЧАННЯ.

Скільки дітей може бути в інклюзивному класі?

ЗГІДНО ЗЗАКОНОМ “ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ”, ЗАГАЛОМ У КЛАСІ МОЖЕ БУТИ НЕ БІЛЬШЕ 30 УЧНІВ.
ПРИ ЦЬОМУ, ЗГІДНО З “ПОРЯДКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ” (ПОСТАНОВА КАБМІНУ ВІД 15 СЕРПНЯ 2011 Р. № 872), УЧНІВ“ІЗ ЧИСЛА ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ, ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ ЧИ СЛУХОМ, ЛЕГКИМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ТОЩО”МОЖЕ БУТИНЕ БІЛЬШЕ ТРЬОХТА УЧНІВ “ІЗ ЧИСЛА ДІТЕЙ СЛІПИХ, ГЛУХИХ, З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ З ДИСЛЕКСІЄЮ, РОЗЛАДАМИ СПЕКТРА АУТИЗМУ, ІНШИМИ СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ (ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ, ЗОРУ, ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ В ПОЄДНАННІ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЧИ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ) АБО ТИХ, ЩО ПЕРЕСУВАЮТЬСЯ НА ВІЗКАХ”–НЕ БІЛЬШЕ ДВОХ.
ТОБТО МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ТАКИХ ДІТЕЙ У КЛАСАХ– ТРИ, А В ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ– ДВА.

Скільки вчителів працює в інклюзивному класі?

В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ ПРАЦЮЮТЬ ОДИН УЧИТЕЛЬ ТА ОДИН АСИСТЕНТ УЧИТЕЛЯ.

Які обов’язки має асистент вчителя?

ВІН Є АСИСТЕНТОМ САМЕ ВЧИТЕЛЯ, А НЕ ДИТИНИ. ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ВІН НЕ ПРИВ’ЯЗАНИЙ ДО ОДНІЄЇ ЧИ КІЛЬКОХ ДІТЕЙ, А ПРАЦЮЄ ЗІ ВСІМ КЛАСОМ.
ТАК, ЧАСОМ ДИТИНІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НЕОБХІДНО ПРИДІЛИТИ БІЛЬШЕ ЧАСУ, ЩОБ, НАПРИКЛАД, ПОЯСНИТИ ЗАВДАННЯ, АЛЕ АСИСТЕНТ УЧИТЕЛЯ ТАК САМО МОЖЕ ПОЯСНИТИ ЩОСЬ Й ІНШИМ УЧНЯМ.
ОКРІМ ТОГО, СВОЄЮ РОБОТОЮ АСИСТЕНТ МОЖЕ ЗВІЛЬНИТИ БІЛЬШЕ ЧАСУ ВЧИТЕЛЮ ДЛЯ ПОЯСНЕНЬ. НАПРИКЛАД, ПОКИ АСИСТЕНТ ЩОСЬ РОЗДРУКОВУЄ ЧИ РОЗДАЄ НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВЧИТЕЛЬ ЩЕ РАЗ РОЗ’ЯСНЮЄ ТЕМУ АБО ЩЕ ЯКОСЬ ЗАЛУЧАЄ ДИТИНУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО СПІЛЬНОЇ РОБОТИ В КЛАСІ. АДЖЕ СПІЛЬНА РОБОТА– ГОЛОВНА МЕТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ.

Що потрібно, щоб у школі відкрили інклюзивний клас?

ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ БАТЬКАМ ПОТРІБНО ЗВЕРНУТИСЬ ІЗ ВІДПОВІДНОЮ ЗАЯВОЮ ДО ДИРЕКТОРА ШКОЛИ. КЕРІВНИК ШКОЛИ ПОГОДИТЬ ВІДКРИТТЯ ТАКОГО КЛАСУ З МІСЦЕВИМ РАЙОННИМ УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ ТА ВИДАСТЬ НАКАЗ.
ПРОТЕ, ЯКЩО ЦЕ ШКОЛА, ЯКА ЩЕ НЕ МАЄ ДОСВІДУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ, МИ РАДИМО ПРИЙТИ В ШКОЛУ ЗАЗДАЛЕГІДЬ– ЩЕ ДО ОГОЛОШЕННЯ НАБОРУ В ПЕРШИЙ КЛАС. ЦЕ ПОТРІБНО ДЛЯ ТОГО, ЩОБ АДМІНІСТРАЦІЯ ТА ВЧИТЕЛІ ЗНАЛИ, ЩО НАСТУПНОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ЇЙ ПОТРІБНО БУДЕ ПРИЙНЯТИ УЧНЯ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ТА ВСТИГЛИ ПІДГОТОВУВАТИСЬ, АБИ ЗРОБИТИ НАВЧАННЯ ВАШОЇ ДИТИНИ В ШКОЛІ КОМФОРТНІШИМ.
НАСАМПЕРЕД, ЯКЩО ДИТИНА ЦЬОГО ПОТРЕБУЄ, ШКОЛІ ПОТРІБНО ПОТУРБУВАТИСЬ ПРО ДОДАТКОВІ НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (НАПРИКЛАД, КНИЖКИ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ), ЯКІ ТРЕБА ЗАМОВЛЯТИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ. ОКРІМ ТОГО, ЯКЩО ШКОЛІ ПОТРІБНО ПОКРАЩИТИ АРХІТЕКТУРНУ ДОСТУПНІСТЬ (НАПРИКЛАД, ЗРОБИТИ ПАНДУСИ), ДИРЕКТОР ШКОЛИ ВСТИГНЕ ВІДПРАВИТИ БЮДЖЕТНІ ЗАПИТИ, ЗНАЙТИ ГРАНТОВІ КОШТИ ЧИ ТО СПОНСОРІВ АБО БЛАГОДІЙНИКІВ.

Якщо батьки не хочуть, щоб дитина навчалася в школі?

НА СЬОГОДНІ В СТРУКТУРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Є КІЛЬКА ВАРІАНТІВ, ЯК ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ МОЖУТЬ ЗДОБУВАТИ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ. ЦЕ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ З ІНКЛЮЗИВНИМИ ТА СПЕЦІАЛЬНИМИ КЛАСАМИ, СПЕЦІАЛЬНІ ШКОЛИ, НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ.
ОКРІМ ТОГО, Є ІНДИВІДУАЛЬНА ФОРМА НАВЧАННЯ. ВОНА ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ УЧНІВ, ДЛЯ ЯКИХ НЕМОЖЛИВО ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАВЧАННЯ В ГРУПІ, ДЛЯ УЧНІВ, ЯКІ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я НЕ МОЖУТЬ ВІДВІДУВАТИ ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД, ТИХ, ХТО ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ НЕ МОЖЕ ПРИХОДИТИ В ШКОЛУ (НЕПІДКОНТРОЛЬНА ТЕРИТОРІЯ, ЗОНИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЇ), А ТАКОЖ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ, ЯКІ ЖИВУТЬ У МІСЦЯХ ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА (ЗГІДНО ЗНАКАЗОМ МОН №8 ВІД 12.01.2016 РОКУ).
ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ АБО ТИХ, ХТО НЕ МОЖЕ ВІДВІДУВАТИ ШКОЛУ ЧЕРЕЗ ФІЗИЧНИЙ СТАН (ЧИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОВГО ЛІКУВАННЯ В МЕДЗАКЛАДАХ) ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНУ ФОРМУ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА РІШЕННЯМ ЛІКАРСЬКО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ. ОТЖЕ, ТАКА ФОРМА НАВЧАННЯ Є РАДШЕ ВИНЯТКОМ, АДЖЕ ВОНА ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ СУТО ЗА РІШЕННЯМ ВІДПОВІДНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
ТАКОЖ ЗАКОН “ПРО ОСВІТУ” ЗАЛИШИВ ЕКСТЕРНАТ ТА ВВІВ СІМЕЙНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ. ВОНИ ТЕЖ МОЖУТЬ БУТИ ЗАСТОСОВАНІ У ВИПАДКУ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. ПРОТЕ МИ НАГОЛОШУЄМО, ЩОВИБІР ФОРМИ НАВЧАННЯ МАЄ БУТИ ВИВАЖЕНИМ ТА ВРАХОВУВАТИ НАСАМПЕРЕД ІНТЕРЕСИ ДИТИНИ.
ДЛЯ ЦЬОГО БАТЬКАМ ПОТРІБНО ДОСЛУХАТИСЬ ДО РЕКОМЕНДАЦІЙ ЛІКАРІВ, ОСВІТЯН ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ЯКЩО СПЕЦІАЛІСТИ НА ЗАПЕРЕЧУЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ (А ТИМ ПАЧЕ– ЯКЩО РАДЯТЬ), КРАЩЕ НАДАТИ ДИТИНІ ТАКУ МОЖЛИВІСТЬ. АДЖЕ ЇЙ ПОТРІБНО ВЧИТИСЬ ЖИТИ В СУСПІЛЬСТВІ.
Подача заяви до обраної школи (за 1 рік до початку навчання дитини) + висновок ПМПК.
Це необхідно для того, щоб адміністрація школи спільно з відповідним органом управління освітою мали час створити відповідні умови для перебування та навчання дитини з особливими потребами (архітектурна доступність, безбар’єрність та зонування простору, введення додаткових посад, створення інклюзивних класів).
Якщо батьки не згодні з висновком ПМПК місцевого рівня вони можуть звернутись до центральної ПМПК, рішення якої є остаточним.
Висновок ПМПК є підставою для створення інклюзивних або спеціальних класів, надання додаткових корекційних послуг дитині в інклюзивному класі та додаткового фінансування школи, в якій навчається дитина з особливими потребами.
Якщо у школи немає умов для зарахування та навчання дитини, директор школи разом з батьками, звертаються до відповідного управління освіти з метою створення умов для зарахування та навчання дитини з особливими потребами, або має рекомендувати батькам іншу найближчу до них школу де є відповідні умови.
Якщо дитині потрібен індивідуальний асистент дитини то таку функцію може виконувати один із батьків або особа, визначена батьками (особа, яка їх замінює) згідно їхній письмовій заяві.

Складання індивідуальної програми розвитку.

Формування індивідуального навчального плану програми.

Кiлькiсть переглядiв: 287

Коментарi