• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Навчальний процес

Навчальний процес

Якою є наша школа сьогодні?

С - самодостатньою

У - успішною

Ч - чистою морально й екологічно

А - активною

С - стабільною

Н - національною

О – особистісно- орієнтованою

Ю - юридично захищеною

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Навчальний процес передбачає тісну взаємодію учителя й учня. Основними функціями навчання є освітня, виховна і розвиваюча.
Освітня функція навчання сприяє перетворенню знань у надбання особистості, яка навчається, виробленню умінь і навичок використання знань на практиці.
Виховна функція виявляється у формуванні світогляду, високих моральних якостей, естетичних смаків, трудових умінь.
Розвиваюча функція спрямована на формування творчої особистості.
Основні компоненти навчального процесу:
1. Мета навчання. Визначається умовами розвитку суспільства та набутим досвідом у формуванні підростаючої особистості. Життєва і соціальна компетентність учнів, громадянське виховання є стратегічною метою 11-річної школи, що передбачає розвиток і саморозвиток учнів на основі повноцінного використання внутрішнього потенціалу особистості.
2. Завдання навчання. Випливають із мети навчання і дають змогу здобувати знання, набувати вміння і навички згідно з навчальними планами та програмами.
3. Зміст освіти (навчання). Стрижнем його є чітко окреслена система знань, умінь та навичок, якими повинен оволодіти учень протягом навчання у школі.
4. Методи навчання. Основні способи навчальної роботи вчителя та учнів, за допомогою яких здобувають певні знання, вміння і навички.
5. Засоби навчання. Підручники, посібники, комп'ютери, спортивні знаряддя, за допомогою яких учні здобувають знання та удосконалюють навички.
6. Форми організації навчання. Сприяють свідомому засвоєнню навчального матеріалу, оволодінню відповідними уміннями та навичками. Основною формою навчання у школі є урок, додаткові форми — факультативні заняття, різноманітні конкурси, олімпіади, спортивні змагання тощо.
Кiлькiсть переглядiв: 319

Коментарi